2010-12-03 12:04 #0 av: Leffe

Regionaltåg är persontåg som trafikerar ett större område än rena lokaltåg och pendeltåg, ofta några angränsande län, men mindre än fjärrtåg.

Tåg från England

Hos Banverket gäller att det är är avstånd på minst 50 km, men max 100 km mellan ändpunkterna.
I Sverige drivs regionaltågen i samarbete mellan några trafikhuvudmän och SJ. I områden där SJ avsagt sig sitt monopol eller anlitat underentrepenör kan trafiken bedrivas av annat tågbolag.

Några regionaltågssystem i Sverige är

 

  • Mittnabotåget
  • Tåg i Bergslagen
  • Västra Götalands regionaltåg
  • Öresundstågen